STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP w RADOMSKU - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP w RADOMSKU

REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RADOMSKU z dnia 4 maja 2015 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r.poz. 355)

 

Struktura  organizacyjna Komendy

 

 

Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

1)   Kierownictwo Komendy:

a)    Komendant Powiatowy Policji,

b)    I  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

 

2)    Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a)    Wydział Kryminalny, w skład którego wchodzą:

-    Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu,

-    Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu,

-    Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową,

-    Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją,

-    Zespół do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób,

b)    Wydział Dochodzeniowo – Śledczy, w skład którego wchodzą:

-    Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu,

-    Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu,

-    Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją,    

c)    Ogniwo Techniki Kryminalistycznej;        

 

3)    Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej :

a)    Wydział Prewencji, w skład którego wchodzą:

-    Zespół do spraw Wykroczeń,

-    Zespół Patrolowo – Interwencyjny,

-    Zespół Dyżurnych,

-    Zespół Organizacji Służby,

-    Rewir Dzielnicowych,

-    Zespół Ochronny,

-    Zespół Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych,

a)      Wydział Ruchu Drogowego,

b)      Referat do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym,

c)      Zespół  do spraw Nieletnich i Patologii,

d)     Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;

 

4)    Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej:

a)   Zespół  Kontroli, Kadr i Szkolenia,

b)   Zespół  Ewidencji, Rozliczeń i  Zaopatrzenia,

c)   Zespół  Łączności i Informatyki,

d)   Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Obsługi Kancelaryjnej;

 

5)    Posterunek Policji w Żytnie.

 

 

Ponadto, Komendzie podlegają jednostki :

 

1)   Komisariat Policji w  Kamieńsku, o następującej  strukturze:

a)    Kierownictwo,

b)    Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy,

c)    Zespół Dochodzeniowo – Śledczy,

d)    Zespół Patrolowo – Interwencyjny,

e)    Zespół Dzielnicowych,

f)    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wykroczeń,

g)   Jednoosobowe Stanowisko do spraw Organizacji Służby,

h)   Zespół Wspomagający,

i)    Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej;

                   

2)      Komisariat Policji w  Przedborzu, o następującej strukturze:

a)    Kierownictwo,

b)    Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy,

c)    Zespół Dochodzeniowo – Śledczy,

d)    Zespół Patrolowo – Interwencyjny,

 e)    Zespół Dzielnicowych,

 f)    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wykroczeń,

g)   Jednoosobowe Stanowisko do spraw Organizacji Służby,

h)   Zespół Wspomagający,

i)    Posterunek Policji w Kobielach Wielkich.

Metryczka

Data publikacji 09.06.2010
Data modyfikacji 26.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
A. Wlazłowska
Osoba udostępniająca informację:
H.Ciepielak
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Zatoń
do góry