Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne:

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).
Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.
Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

na adres poczty elektronicznej: rzecznik@radomsko.ld.policja.gov.pl

lub listownie   

Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
ul. Piłsudskiego 56
97-500 Radomsko

Metryczka

Data publikacji 31.01.2012
Data modyfikacji 30.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Radomsko
Osoba udostępniająca informację:
KPP Radomsko
Osoba modyfikująca informację:
KPP Radomsko

Nawigacja

do góry