OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku zostało opublikowane na stronie internetowej: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/oswiadczenia-majatkowe/1242,Oswiadczenia-majatkowe.html

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Kamieńsku http://bip.radomsko.kpp.policja.gov.pl/download/329/21697/KPKamiensk.pdf

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Przedborzu http://bip.radomsko.kpp.policja.gov.pl/download/329/24380/KPPrzedborz.pdf

Metryczka

Data publikacji 09.06.2010
Data modyfikacji 21.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
A. Wlazłowska
Osoba udostępniająca informację:
H.Ciepielak
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kuśmierz
do góry