Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Radomsku osobiście, zgłszając w siedzibie jednostki przy ulicy Piłsudskiego 56 w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz za pośrednictwem:

- telefonu (z pomocą osoby przybranej) 446852811;

- faksu - 446852809;

- poczty elektronicznej - komendant@radomsko.ld.policja.gov.pl;

- w sytuacjach nagłych wysyłając sms na numer 723694592.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KPP w Radomsku na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
Osoba udostępniająca informację:
KPP Radomsko
do góry