Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Radomsku może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

 

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KPP w Radomsku, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

dostępnego pod adresem http://www.bip.kgp.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/29/29-1052.doc  

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: komendant@radomsko.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
ul. Piłsudskiego 56
97-500 Radomsko

 

Metryczka

Data publikacji 09.06.2010
Data modyfikacji 30.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
A. Komorowska
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
KPP Radomsko
do góry